Integrale visie op de woningmarkt; Motie; Motie van het lid Den Haan c.s. over landelijk monitoren dat de woningbouwcoöperaties zo veel mogelijk dementievriendelijke woningen realiseren