Integrale visie op de woningmarkt; Motie; Motie van het lid Den Haan c.s. over onderzoeken hoe de bouw van nieuwe hofjes kan worden versneld en gestimuleerd