Regels ter bevordering van goed verhuurderschap en het voorkomen en tegengaan van ongewenste verhuurpraktijken (Wet goed verhuurderschap); Motie; Motie van het lid Nijboer over het uitvoeren van willekeurige inspecties van huurwoningen