Regels ter bevordering van goed verhuurderschap en het voorkomen en tegengaan van ongewenste verhuurpraktijken (Wet goed verhuurderschap); Motie; Motie van het lid Van Baarle over het monitoren van de ontwikkeling van platforms die objectieve en transparante toewijzing van (huur)woningen bevorderen