Regels ter bevordering van goed verhuurderschap en het voorkomen en tegengaan van ongewenste verhuurpraktijken (Wet goed verhuurderschap); Motie; Motie van het lid Van der Plas over een werkbare oplossing die niet zal leiden tot stijgende administratievelastendruk als gevolg van de verantwoordingsplicht