Regels ter bevordering van goed verhuurderschap en het voorkomen en tegengaan van ongewenste verhuurpraktijken (Wet goed verhuurderschap); Motie; Motie van het lid Van der Plas over het verplichten van het SNF-keurmerk voor particuliere verhuurders