Regels ter bevordering van goed verhuurderschap en het voorkomen en tegengaan van ongewenste verhuurpraktijken (Wet goed verhuurderschap); Motie; Motie van het lid Van der Plas over in elke gemeente een huurteam dat huurders kan begeleiden bij het halen van hun recht bij geconstateerde misstanden