Regels ter bevordering van goed verhuurderschap en het voorkomen en tegengaan van ongewenste verhuurpraktijken (Wet goed verhuurderschap); Amendement; Amendement van de leden Nijboer en Klaver over een algehele vergunningsplicht voor verhuur aan arbeidsmigranten