Wijziging van de Jeugdwet in verband met het versterken van de rechtspositie van jeugdigen die worden opgenomen in een gesloten accommodatie (Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp); Amendement; Amendement van het lid Westerveld c.s. ter vervanging van nr. 18 over vrije toegang tot de vertrouwenspersoon