Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2023; Motie; Motie van de leden Nijboer en Van der Lee over maatregelen die ervoor zorgen dat de allergrootste vermogens ten minste de gemiddelde belastingdruk ervaren