Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2023; Motie; Motie van de leden Nijboer en Van der Lee over een inventarisatie van mogelijkheden om grote overwinsten en aandeleninkoop eerlijker te belasten