Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2023; Motie; Motie van de leden Romke de Jong en Nijboer over onderzoeken of het juridisch en technisch mogelijk is een extra schijf te introduceren in de winstbelasting