Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2023; Motie; Motie van het lid Ephraim over een deel van het vermogen in box 3 van kleine zelfstandigen als pensioenvermogen afscheiden en apart belasten