Doen waar Nederland goed in is - Strategie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking; Motie; Motie van het lid Hammelburg over verkennen van de mogelijkheid van een meldpunt waar organisaties belemmeringen kunnen melden