Nationale Omgevingsvisie; Motie; Motie van de leden Thijssen en Bromet over onderzoeken hoe kan worden voorkomen dat bedrijven van voorlopers moeten worden beëindigd