Agenda van de vergadering van 7 maart 2023

1 Eerste Kamer der Staten-Generaal I Vergaderjaar 2022 Œ 2023 AGENDA Opgesteld 3 maart 2023 Dinsdag 7 maart 2023 Aanvang: 9.00 uur A.OPENBARE BEHANDELING 1.Behandeling 33 118/34 986, EU Brief van de minister voor VRO over voortgang van de implementatie van de Omgevingswet Conceptbesluit van tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Omgevingswet 2.Hamerstuk 36 259, C Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake vaststelling van het Europees Werkprogramma 2023 van de Eerste Kamer 3.Stemmingen (onder voorbehoud) 35 868 Wijziging van het voorstel va…