Agenda van de vergadering van 7 maart 2023

Vergaderjaar 2022–2023 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Agenda Dinsdag 7 maart 2023 Opgesteld 3 maart 2023 A. OPENBARE BEHANDELING OM 9.00 UUR 1. Behandeling 33 118/34 986, EU Brief van de Minister voor VRO over voortgang van de implementatie van de Omgevingswet Conceptbesluit van tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Omgevingswet 2. Hamerstuk 36 259, C Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake vaststelling van het Europees Werkprogramma 2023 van de Eerste Kame…