Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds (Trb. 2017, 13); Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor BHenO over een voorstel van de Europese Commissie inzake een conceptbesluit van het Gemengd Comité CETA