Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de tijdelijke verlenging van de bevoegdheid om biometrische gegevens van vreemdelingen af te nemen en te verwerken; Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V over de eerste rapportage onregelmatigheden Wet biometrie in de vreemdelingenketen