Politie; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over ontwerpregeling tot wijziging van de Regeling aanwijzing functies VOG politiegegevens