Preventief gezondheidsbeleid; Motie; Motie van het lid Maeijer over het afschaffen van de btw op boodschappen