Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de invoering van de verplichting om over een werkwijze te beschikken die gericht is op het creëren van gelijke kansen in het proces van werving en selectie en het toezicht daarop (Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie); Motie; Motie van het lid Van Baarle over binnen twee jaar evalueren of de handhavingscapaciteit van de Arbeidsinspectie voldoet