Regels ter bevordering van goed verhuurderschap en het voorkomen en tegengaan van ongewenste verhuurpraktijken (Wet goed verhuurderschap); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Van Baarle ter vervanging van nr. 20 over een meldplicht voor vermoedens van ongerechtvaardigd onderscheid