Voorstel van de leden Paternotte en Bikker tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met het als ongeoorloofd gedrag aanmerken van het bedreigen van een persoon; Amendement; Amendement van het lid Van der Plas c.s. ter vervanging van nr. 7 over het beperken van het voorstel tot het bedreigen van een Kamerlid, een bewindspersoon of een andere persoon die deelneemt aan de vergadering