Europese Raad; Motie; Motie van de leden Omtzigt en Stoffer over niet akkoord gaan met verdere initiatieven voor gemeenschappelijke fondsen