Europese Raad; Motie; Motie van de leden Koekkoek en Dassen over afschaffing van het nationale veto op financieel-economische zaken in de Raad van Ministers