Agenda van de vergadering van 14 maart 2023

Vergaderjaar 2022-2023 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Agenda Dinsdag 14 maart 2023 Opgesteld 10 maart 2023 A. OPENBARE BEHANDELING OM 13.30 UUR 1. Hamerstukken 35 332 Goedkeuring van het op 1 juni 1993 te Wenen tot stand gekomen Verdrag tussen de Zwitserse Bondsstaat en de Republiek Oostenrijk met betrekking tot de oprichting en werking van het Internationaal Centrum voor de ontwikkeling van migratiebeleid (ICMPD), zoals gewijzigd bij het Verdrag van 27 maart 1996, het Verdrag van 26 april 1996 en van het Verdrag van 25 juni 2003, en zoals aangevuld …