Voorstel voor een Verordening van de Raad tot vaststelling van een kader om de uitrol van hernieuwbare energie te versnellen; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor K&E inzake Europese noodverordening versnelde inzet van hernieuwbare energie