Zorg en dwang; Brief van de minister voor LZS over beleidsreactie op wetsevaluatie Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd)