Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2023; Brief van de minister van EZK over Meerjarenprogramma 2024-2028 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)