Besluit van 10 maart 2023, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel VII van het Besluit van 15 november 2022 tot wijziging van een aantal besluiten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in verband met enkele technische wijzigingen (Stb. 2022, 456)