Bepalingen over gegevensuitwisseling ter bevordering van samenwerking binnen het zorgdomein en van doelmatige en rechtmatige zorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp (Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg); Amendement; Nader gewijzigd amendement van het lid Mohandis c.s. ter vervanging van nr. 11 over een periodieke evaluatie na drie jaar