Voorstel van wet van het lid Van Houwelingen houdende splitsing van de gemeente Groningen en instelling van de gemeente Haren; Motie; Motie van het lid Bisschop over altijd een evaluatiebepaling opnemen in een wetsvoorstel voor een gedwongen gemeentelijke herindeling