Agenda van de vergadering van 21 maart 2023

1 Eerste Kamer der Staten-Generaal I Vergaderjaar 2022 Œ 2023 AGENDA Opgesteld 17 maart 2023 Dinsdag 21 maart 2023 Aanvang: 13.30 uur A.OPENBARE BEHANDELING 1.Hamerstukken 36 130 Regels ter bevordering van goed verhuurderschap en het voorkomen en tegengaan van ongewenste verhuurpraktijken (Wet goed verhuurderschap) 36 138 Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2021/784 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2021 inzake het tegengaan van de verspreiding van terroristische online-inhoud (PbEU 2021, L 172) (Uitvoeringswet verordening terroristische online-inhoud) 2.Stemmingen 35 8…