Infectieziektenbestrijding; Motie; Motie van het lid Agema over uitspreken dat een operationele ic-capaciteit van 999 bedden te weinig is voor een land met bijna 18 miljoen inwoners