Parlementaire onderzoekscommissie effectiviteit antidiscriminatiewetgeving; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK over de voortgang van de kabinetsreactie op het rapport ‘Gelijk recht doen’