Kabinetsbeleid in de komende periode; Motie; Motie van de leden Eerdmans en Van der Plas over provincies vrijlaten in hun keuze om niet over te gaan tot onteigeningen