Mijnbouw; Motie; Motie van de leden Agnes Mulder en Van Wijngaarden over een concreet en gedragen voorstel voor het beter verdelen van de lusten en lasten van mijnbouwactiviteiten tussen Rijk en regio