EU-voorstel: Herziening van de richtlijnen inzake luchtkwaliteit COM (2022) 542; Motie; Motie van het lid Hagen over het voorbereiden van wetgeving die ervoor zorgt dat vergunningen afgenomen kunnen worden als bedrijven niet voldoen aan hun lopende vergunningen