Racisme en Discriminatie; Motie; Motie van het lid Sjoerdsma over disciplinaire maatregelen treffen tegen mensen die in overtreding zijn geweest op het punt van racisme en discriminatie