Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2023); Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de kabinetsreactie ‘Toezicht op Algemeen Nut’ (Kamerstuk 36107-9)