Mobiliteitsbeleid; Motie; Motie van de leden Koerhuis en Van der Plas over verkeersveiligheid en het aanpakken van verkeersoverlast op de verzorgingsplaatsen van de toekomst in de beleidsvisie meenemen