Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI); Motie; Motie van het lid Omtzigt c.s.