Stemmingen moties Voortduringswet artikelen 2c en 4 Wet verplaatsing bevolking