Initiatiefnota van het lid Hagen over een nieuw ontwerp voor de kledingindustrie: van wegwerpmaatschappij naar circulaire economie; Motie; Motie van de leden Bouchallikh en Van Esch over de adviezen van de Raad van State over de UPV textiel integraal overnemen