Voorstel van wet van de leden Nijboer en Grinwis tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met het afschaffen van tijdelijke huurcontracten voor zelfstandige woonruimten (Wet vaste huurcontracten); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Beckerman ter vervanging van nr. 9 over het laten vervallen van de wettelijke opzeggingsgrond voor huurcontracten voor flexwoningen