Goedkeuring van het op 29 augustus 2021 te Abu Dhabi tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Arabische Emiraten inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken (Trb. 2021, 116); Motie; Motie van het lid Ellian over rechtshulp- en uitleveringsverdragen geen papieren tijgers laten worden