Maatregelen verkeersveiligheid; Motie (gewijzigd/nader); Nader gewijzigde motie van de leden Krul en De Hoop over de uitgewerkte bereikbaarheidsnormen al dit jaar hanteren bij het afwegingskader van het Mobiliteitsfonds en het MIRT (t.v.v. 29398-1053)