Besluit van 12 april 2023, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 7 december 2022 tot wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met diverse onderwerpen op het gebied van langdurige zorg (Stb. 2022, 510)