Bepalingen over gegevensuitwisseling ter bevordering van samenwerking binnen het zorgdomein en van doelmatige en rechtmatige zorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp (Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Hijink c.s. ter vervanging van nr. 23 over betrokkenheid van de IGJ